Styrelsen

Vid årsmötet den 21 februari 2015 valdes följande personer att utgöra styrelsen.

Ordförande
Ulla Ekberg
Alstervägen 14, 380 44 Alsterbro
Tel. 0481-505 54
E-post: rue.ekberg@telia.com

Vice ordförande
Christer Jonsson
Marknadsvägen 16, 380 44 Alsterbro
Tel. 0481-541 72
E-post: 048154172@telia.com

Sekreterare
Ann-Mari Petersson
Kvigerum 232, 388 92 Ljungbyholm
Tel. 073-986 53 53
E-post:  ann-mari.petersson@telia.com 

Kassör
Maria Sederkvist
Vassvägen 4, 393 65 Kalmar
Tel. 0480-47 34 92
E-post: ms_bellman@hotmail.com

Övriga ledamöter
Anneli Bondesson
Öjebomåla, 385 92 Gullabo
Tel. 070-605 57 64
E-post: anneli.bondesson@hotmail.com

Helén Nordlund
Nabovägen 2, 388 93 Ljungbyholm
Tel. 0480-343 77
E-post: helennordlund@telia.com

Karin Fransson
Fartygsgatan 5, 392 30 Kalmar
Tel. 076-396 81 01
E-post: karinfransson@live.com

Suppleanter
Irma Johansson
Sandhagsvägen 9, 387 96 Köpingsvik
Tel. 073-949 55 22
E-post: irma18622@hotmail.com

Ann-Britt Lindholm
Fronandergatan 8, 392 33 Kalmar
Tel. 070-366 98 35
E-post: lindholm.annbritt@gmail.com

Christin Franzén
Gunnarstorp 509, 385 97 Söderåkra
Tel. 070-636 28 15
Epost: vincent.nilsson@telia.com