Visningsträdgårdar

1. Carl-Olof Damm och Annika Liepa, Borgholm
Trädgård med häckar och staket som döljer en oas mitt i Borgholm. Växligheten är frodig med stora valnötsträd och exotiska buskar. Bergklematis och blåregn omfamnar huset. Två stora dammsystem med koikarp och guldfiskar. Skulpturer och reseminnen i form av växter överallt.
 
 
2. Anna och Mats Melander, Löttorp 
En Medelhavsträdgård på öländskt vis anpassad efter de förhållanden som råder på norra Öland med växter som trivs i sandjord, blåst och sol. Träd, buskar och perenner omges av infattningsväxter där uppstammade buskar står som accenter. Färgskalan är väl samstämd. Mellan planteringarna slingrar grusgångar.
 
 
3. Siv och Leif Sääv, Torshult, Alsterbro
Mitt i skogen i zon 4 ligger denna mycket välskötta villaträdgård. Den öppnar sig som en solig glänta med gräsmattor, köksland och många perennrabatter. Växtvalet är väl anpassat efter klimatet och där finns ett surjordsparti, en kaktusodling samt många pioner, irisar och dagliljor.
 
 
4. Solveig och Bo Johnér, Torsås
I en sluttning ligger en konstnärligt anlagd trädgård med många olika miljöer och stenformationer. Av de 800 växter som odlas här är många svårodlade och det är en utmaning att få dem att växa i det här klimatet. I trädgården finns dammar med sköldpaddor och fiskar.
 
 
5. Margareta Hammar, Tidlösa torp, Läckeby
Detta är en stor trädgård på landet. Här finns orörda partier varvade med stora, välfyllda perennrabatter. Många gamla lövträd, historiska rosor och olika sorters perenner växer här i en skön blandning. Växtsammansättningen är gjord så att det ser vackert ut även när allt inte blommar.
 
 
6. Agne Johansson, Gullabo
Omgärdad av skog ligger denna samlarträdgård under uppbyggnad. Trots ett bistert klimat växer här magnolior, palmer, kryddbuskar och andra värmekrävande växter. De olika rabatterna är fulla med pioner, rododendron, olika liljor och gentianor. Här finns också ett växthus och i trädgården slingrar stensatta gångar.
 
 
7. Karin Fransson, Ekebo, Gullabo
På en stor naturtomt i stenriket ligger den här trädgården. Ursprungligen var detta ett torp och den karaktären har bibehållits med en rak grusgång kantad av rabatter. Överallt i trädgården växer yppiga klängrosor, klematisar klättrar på väggarna och kring berghällarna växer stenpartiväxter. Ett lundparti är under uppbyggnad.
 
 
8. Barbro och Rune Kristiansson, Påryd
På denna villatomt med skogen som gräns har gräsmattan ersatts av välfyllda planteringar. Otaliga samlarväxter där många är minnen från STA-medlemmar. Träd, buskar, perenner och lökväxter samsas om utrymmet i denna innehållsrika trädgård. Många av de ovanliga växterna är uppdragna från frö eller från sticklingar.
 
 
9. Christina och Sven Henningsson, Halltorp
Stor trädgård som ligger lantligt, uppdelad i olika rum med spaljéer, pergolor och murar. Köksträdgård med upphöjda bäddar och två stora växthus. Rosor och klematis svingar sig upp i träd och över murar. Mormorsväxter passar väl in i miljön. Dessutom en passion för pelargoner.
 
 
10. Helen och Jonas Nordlund, Tvärskog, Ljungbyholm
Detta är en relativt ung trädgård där upptäckarglädjen i odlandet har fått olika uttryck i smarta spaljélösningar. En mycket stor japansk lönn dominerar trädgårdens framsida. Här växer mängder med rosor, olika buskar och väldigt många perenner.
 
 
11. Catharina Gilljam och Lars-Erik Andervad, Kalmar
I ett villaområde finns denna stora, lummiga trädgård indelad i olika rum. Stora träd och buskar gör den insynsskyddad. Här finns en mindre damm strax intill ett uterum där ett flera meter högt fikonträd växer. I de olika rummen odlas rosor, olika gräs och många sorters perenner.
 
 
12. Maria och Torbjörn Sederkvist, Kalmar
En minutiöst välskött liten trädgård med många svårodlade och värmekrävande växter i utkanten av Kalmar. Stort intresse för bl.a. pioner, magnolior och kobrakallor. Ett växthus i ena hörnet. Flera olika sorters träd växer också i trädgården men de beskärs till lämplig storlek.
 
 
13. Monica och Christer Björklund, Kristvallabrunn
I trädgården finns rester av en brunnspark från 1800-talet. Nu en gammaldags trädgård med rosor, perenner, köks- och kryddland och fruktträd. Flera hundra olika sorters rosor klänger på pergolor, spaljéer och husväggar. Specialbyggt växthus. Brunnshistoria och brunnsdrickning!
 
 
14. Lena och Christer Jonsson, Bäckebo, Alsterbro
Här odlas hundratals olika sorters rosor, flera av dem insamlade genom POM-projektet. Rosor klänger på spaljéer, pergolor, stolpar, husväggar och intill murar – samplanterade med klematis, pioner, perenner och sommarblommor. Surjordsparti med orkidéer och ormbunkar.
 
 
15. Thomas Mårtensson, Kalmar
På en hörntomt i ett villakvarter väl skyddad från insyn ligger denna trädgård. Den är skickligt uppbyggd – indelad i olika rum. Många ovanlig träd och buskar bl.a. ett mycket gammalt tulpanträd. Liten damm med ett vattenstråk omgivet av vattenälskande växter. Utsökt samlarträdgård med många svårodlade, sällsynta växter.
 
 
16. Barbro och Mats Nilsson, Kalmar
Relativt stor trädgård i villaområde i utkanten av Kalmar. Träd och buskar skapar olika rum i trädgården. Olika sorters pioner, rosor och större perenner samt små rariteter på utvalda platser. Trädgården omgärdas av en kalkstensmur och gångarna är belagda med kalkstensplattor. Vit rabatt med städsegröna växter kantar uppfarten.
 
 
17. Vera och Hans Olofsson, Läckeby
I en ursprunglig bondgårdsträdgård har ägarna skapat en konstfull trädgård där varje växt och plantering berättar något. Ingången markeras av strikt klippa häckar, vilka formar olika rum. I trädgården finns ett lusthus, flera rosenspaljéer liksom köksväxtland. Trädgården flyter omärkligt ut i den intilliggande skogsdungen.
 
 
18. Irma Johansson och Björn Revelj, Köpingsvik
Med utblick över vida betesmarker ligger denna avlånga trädgård uppdelad i olika rum av spaljéer, murar och klätterväxter. Det milda klimatat gör att många växter frodas, som cistrosen. Närmast huset planteringar med många olika sorters växter och slingrande gångar kantade av stenar.
 
 
19. Jocelyne Faurobert, Norra Möckleby
Stor trädgård på östra sidan av Öland, inhägnad av en kallmurad stenmur, med många träd och buskar. I det milda klimatet trivs de. Större delen av trädgården kan karaktäriseras som arboretum. Utöver alla vedartade växter finns också klätterrosor på pergolor och bågar, perennrabatter och många olika klängväxter.
 
 
20. Ulla och Carl-Olof Tränk, Dyestad, Färjestaden
Trädgården ansluter väl till den öländska traditionen, omgärdad av kalkstensmurar. Framsidan domineras av rabatter med främst perenner. På baksidan finns lusthus, växthus, köksland samt olika planteringar. Planteringarna kring fruktträden bestående av ett enda växtslag, ofta nävor.
 
 
21. Jeanette Björkman, Bläsinge, Färjestaden
Kringbyggd gård uppdelad av en kalkstensmur i man- och fägård. Bevarad gammal karaktär, men med varsamt tillagda senare inslag. En liten damm omgiven av buskar med klängväxter. Gammaldags perenner och ibland möter man en höna som kommer spatserande.
 
 
22. Christin Franzén och Arnold Nilsson, Söderåkra
Vid kusten på en åsrygg. Olika byggnader på tomten formar rummen i trädgården. Sittplatser med utsikt över havet, lusthus och ett växthus. Sandjord, torka och blåst. Trots det växer det här många ovanliga och känsliga växter. Leopardblomman har nästan blivit ett ogräs.
 
 
23. Ann-Mari och Karl-Ingvar Petersson, Ljungbyholm
Stor trädgård omgiven av vidsträckta åkrar. Damm med guldfiskar omgiven av olika gräs och vattenväxter. Grusgång med rundel och pergola fram till huset. Stora planteringar med rosor, klängväxter, perenner och olika lökväxter. I trädgården finns också växthus och köksland.