Mycket annat i Kalmar

MYCKET ANNAT I KALMAR
Kalmar slott dominerar stadsmiljön. På Kalmar läns museum finns utställningar om Jenny Nyström och Regalskeppet Kronan. Inne i Kalmar finns även Skälbyträdgården, anlagd med syftet att vara en hälsofrämjande tillgänglighetsanpassad grön miljö där alla ska känna sig välkomna. Krusenstiernska Gården med intakt huvudbyggnad från 1800-talet och tillhörande tidsmässig trädgård. Mer om Kalmar hittar du på Kalmar besöksguides hemsida, www.kalmar.com eller på Kalmar kommuns hemsida www.kalmar.se