Varmt välkomna till Kalmar och Riksmötet den 9–11 juni 2017

Vi i Ölands och sydöstra Smålands TrädgårdsAmatörer Ö-STA ser fram emot att få visa er vår del av världen. Detta är vårt andra Riksmöte, det första höll vi 1997. Kretsens område är relativt stort, det omfattar hela Öland och södra Kalmar län. Landskapet är omväxlande från Öland i öster med det vidsträckta Alvaret och bördiga åkermarker, över Kalmarsund till fastlandets långsträckta kustslätter. De övergår i det småbrutna odlingslandet längre västerut där byar och små samhällen omväxlar med åkrar, hagmarker och skogar. Längst i väster tar en utlöpare av småländska höglandet vid med djupa skogsmarker. Detta gör att förutsättningar för odlandet varierar kraftigt, från Öland med knappt zon 1 till zon 4 i de västligaste delarna.

Visningsträdgårdarna ligger utspridda i området, så det blir lite resande under lördagen och söndagen. De olika trädgårdarna kommer att visa hur klimat och odlingsförutsättningar påverkar utseende och växtval, vilket i sin tur ger olika karaktär på trädgårdarna beroende på var de ligger. Det är 23 visningsträdgårdar i år och eftersom vårt område är stort kommer inte alla bussturer att kunna gå till Öland. Men det finns en möjlighet att få se det öländska landskapet genom att följa med på fredagens orkidévandring. Alla aktiviteter kommer att utgå från hotell Brofästet som ligger strax söder om Ölandsleden. Här finns kansliet, härifrån utgår alla bussar och här hålls på fredagen kvällsmingel, och på lördagen supé liksom avslutningen med den stora växtmarknaden på söndag eftermiddag. Det är inga långa avstånd i Kalmar. De bokade hotellen ligger på Kvarnholmen, i Kalmar centrum eller mellan Kvarnholmen och hotell Brofästet.