Östra Lokalgruppen - Kalmar

Maria Sederkvist
Vassvägen 4
393 65 Kalmar
Tel: 0480-47 34 92
E-post: ms_bellman@hotmail.com

Barbro Nilsson
Björkenäsvägen 44
393 59 Kalmar
Tel: 0480-47 21 30
E-post: nilssonbarbro@hotmail.com