Bli medlem

Betala in årsavgiften 275 kronor på STA:s bankgiro 115-4251.
Märk inbetalningskortet med "STA 200 kronor" och "ÖSTA 75 kronor".
Ange namn samt adress, telefon och e-post på avin.

Efter några veckor erhåller du det första numreat av TA och Ö-STA:s programblad.

Medlemskapet gäller för tolv månader.